درباره ما

درباره بیوتوپراق

این شرکت با هدف ترویج استفاده از نهاده های زیستی و طبیعی ایجادگشته که آرزویی جز تغذیه سالم را برای جامعه در سر ندارد.

بدیهی است جهت دستیابی به این آرزو باید آحاد مردم نسبت به شناخت عناصر پیرامون خود همت گمارده و نسبت به چگونگی تولید مواد غذایی کسب اطلاعات کنند.

بیوتوپراق در جهت آگاهی رسانی به تولید کنندگان “کشاورزان” و مصرف کنندگان آماده هرگونه همکاری می باشد.

همچنین شرکت ورمی کمپوست بیوتوپراق از ابتدای ورود به عرصه ی تولید کودهای ارگانیک در تلاش است تا باکیفیت ترین کود ورمی کمپوست را با توجه به بودجه ی کشاورزان عزیز و زحمت کش تولید کند.

از این رو در تهیه و تولید کود ورمی کمپوست بهترین مواد همراه با دقت و مراقبت بسیار زیاد استفاده گردیده؛تا نه تنها توانایی استفاده در داخل کشور بلکه برای استفاده در کشورهای دیگر نیز مناسب باشد و بتواند ارزآوری مناسبی برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

امید است با افزایش آگاهی جامعه ، فرهنگ سازی در جهت مصرف مواد غذایی ارگانیک افزایش یافته و استفاده از کودهای شیمیایی متوقف شود.

به امید آن روز

 

 

2014 طراحی سایت توسط تیم انفورماتیک بیوتوپراق